LA NOSTRA EXPERIENCIA AVALA
LA QUALITAT DELS NOSTRES SERVEIS

LA NOSTRA EXPERIENCIA AVALA
LA QUALITAT DELS NOSTRES SERVEIS

Escamilla Financial Services, és una empresa de serveis financers d’àmbit nacional experta en el finançament de circulant a curt termini de la petita i mitjana empresa, i especialitzada en el descompte de pagarés. Treballem de manera clara, ràpida i entenedora, minimitzant els tràmits per a formalitzar una operació.

Escamilla Financial Services, és una empresa de serveis financers d’àmbit nacional experta en el finançament de circulant a curt termini de la petita i mitjana empresa, i especialitzada en el descompte de pagarés. Treballem de manera clara, ràpida i entenedora, minimitzant els tràmits per a formalitzar una operació.

ESCAMILLAFINANCIAL SERVICES

VISIÓ

Som una empresa de serveis financers amb una àmplia experiència en el sector. Proporcionem solucions financeres adaptades a les necessitats de cada client.

VALORS

Com a empresa, valorem la transparència, la confiança i l’ètica en tot allò que fem. Ens esforcem per mantenir una comunicació clara i oberta amb els nostres clients.

QUI SOM

Escamilla Financial Services, no és ni una plataforma de finançament participatiu, ni una empresa de serveis d’inversió ni una entitat de crèdit; a més no està adherida a cap fons de garantia d’inversions o fons de garantia de dipòsits.

El descompte de pagarés i el descompte financer són una solució financera de circulant àgil i eficient que ofereix Escamilla Financial Services. Aquest servei és especialment útil per a les empreses que necessiten obtenir liquiditat immediata i anticipar el cobrament dels seus pagarés emesos pels clients.

PER QUÈ TRIAR-NOS

  • Resposta en 24hores
  • Realització ràpida i senzilla
  • Minimització de tràmits

MEMBRE DE