Pòlissa

Pòlissa de Responsabilitat Civil contractada a través de l’agència de subscripció Dual Ibérica Riesgos Profesionales, SAU, per compte de Liberty Mutual Insurance Europe i AIG Europe, SA.